Sedan årsskiftet breddades artikelproduktionen ytterligare.
Jag levererar med början av nummer 2-2021 stadigt till tidningen Traktor, en publikation inom Förlags AB Albinsson & Sjöberg. Tidningen fokuserar på veterantraktorer och traktorhistorik.
Uppdragen innefattar förutom artiklar även ledarsidan i varje nummer.

Tidningen Traktor inom Förlags AB Albinsson och Sjöberg.